امروز: يکشنبه، ۳۱ فروردين ۱۳۹۳
تعداد بازدیدها: ۵۰۸

اطلاعات واحد صنعتی: شركت ايتا فومشماره قطعه : KH364_KH365_KH366 زمينه فعاليت :شيميايي
محصولات :ديوارهاي پيش ساخته
وضعيت فيزيکي : بهره برداري پروانه توليد معتبر : دارد
آدرس كارخانه:پلاك 1366 كد پستي 3738117397
تلفن كارخانه : 025-33343701-5 فكس كارخانه :
آدرس دفتر مركزي:
تلفن دفتر مركزي: فكس دفتر مركزي :
سايت اينترنتي : پست الکترونيکي :