خانهنقشهenglish

بررسي افزايش ماندگاري دو برابري سوهان در دهمين شماره فصلنامه تخصصي خوشه هاي صنعتي

آخرین ویرایش

گروه خبر: دهمين شماره فصلنامه تخصصي خوشه هاي كسب وكار با محوريت بررسي ظرفيت توسعه خوشه هاي غير توليدي و زيرساخت هاي كليدي افزايش صادرات سرمايه گذاري خارجي منتشر شد.


به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي¬نژاد در اين رابطه اظهارداشت: از برنامه هاي مهم و نظري مسوولان متولي بخش صنعت، توليد و بخصوص صنايع كوچك تبيين مدل ها و كاركردهاي مرتبط با اين حوزه براي فعالان اقتصادي است.
وي افزود: بخشي از مدل سازي توسعه خوشه هاي كسب وكار در بخش صنايع كوچك ومتوسط اجرايي شد كه خوشبختانه دستاوردهاي مثبتي را به همراه داشته است كه مي توان از اين ظرفيت در ساير بخش هاي غير توليدي از جمله گردشگري نيز استفاده كرد.
طيبي نژاد ادامه داد: بررسي معاهدات بين المللي بعنوان زيرساخت كليدي افزايش صادرات سرمايه گذاري خارجي، تبيين موفقيت هاي يونيدو در جهانمعرفي خوشه هاي برتر محصولات توليدي صنايع كوچك ومتوسط داخلي از مهمترين موضوعاتي است كه لازم است بيش از گذشته توسط صاحبنظران و فعالان اين حوزه مورد واكاوي قرار گيرد و فصل نامه تخصصي خوشه هاي صنعتي كوشيده است تا اين نياز را پاسخي مناسب دهد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم ياداور شد: در دهمين شماره اين فصل نامه همچنين به مباحثي چون نقش شركت هاي مديريت صادرات در توسعه بازار هاي بين المللي صنايع كوچك ومتوسط، افزايش زمان ماندگاري سوهان تا دو برابر، مطالعه تطبيقي توسعه و كارآفريني روستايي ايران با كشورهاي آمريكا و چين، تجربه موفق ERP در خوشه هاي كسب وكار و معرفي كنسرسيوم هاي صنعتي موفق ساير كشورهاي فعالان در اين حوزه مورد تحليل و بيان ساده كارشناسان رسيده است.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis